Home

Verdachte portio

De term Portio-erosie (of baarmoedermonderosie) wordt gebruikt voor twee verschillende situaties: . Het verschijnsel waarbij cilindrisch epitheel, dat normaal in het kanaal van de baarmoederhals (cervix uteri) voorkomt, zich uitbreidt over dat deel van de cervix dat in de schede zichtbaar is. In deze, meest voorkomende, betekenis is het gebruik van de term eigenlijk onjuist Wat betekent portio? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord portio. Je kunt ook zelf een definitie van portio toevoegen. 1: 7 0. portio. baarmoedermond Pre-eclampsie. Bron: vrouwenarts.nl: 2: 3 1. portio. onderste deel van de baarmoeder dat in de schede uitmondt. Bron: pgn-gynaecologie.nl: Betekenis van portio toevoegen Macroscopisch verdachte afwijking van de portio. Classificatie PAP IIIA2 of hoger ( >P4 / >A3 / >C5 ) bij eerste uitstrijk. Herhalingsuitstrijkje met geringe afwijking: PAP II of PAP IIIA1 (P2-4/A3/C3-5), na eerder uitstrijkje met geringe afwijking Aandoeningen aan de baarmoederhals: symtomen en behandeling Goedaardige aandoeningen van de baarmoederhals (latijns: cervix), de nauwe opening van de baarmoedermond (portio), zijn onder andere baarmoederhals-ontsteking (cervicitis), cervixectropium, cervixpoliepen en cervix-displasie Ectropion van de cervix is het verschijnsel waarbij cilindrisch epitheel, dat normaal in het kanaal van de baarmoederhals (cervix uteri) voorkomt, zich uitbreidt over dat deel van de cervix dat in de schede zichtbaar is. Dit wordt vaak (onjuist) een portio-erosie genoemd. Het woord erosie suggereert een epitheeldefect of schaafwond, die in werkelijkheid niet aanwezig is

Verdachte portio Verdachte portio's(invullen bij aspect cervix!) Uitslag cytologische beoordeling. Vervolgscholing Cervixscreening V2.0 22 KOPAC-B PAP, KOPAC-B en Bethesda • Pap 2 of Pap 3A1 lichte dysplasie • ≥ Pap 3 A2 matige dysplasie Verwijzing gynaecoloog (KOPAC-B score meesturen Anatomie. De menselijke baarmoeder bestaat uit twee onderdelen: het lichaam van de baarmoeder (corpus uteri): het grootste deel van de baarmoeder, hierin vindt innesteling van het embryo plaats.Hieraan zitten de eileiders vast. de baarmoederhals (cervix uteri, of ook wel verkort tot cervix) met de in de vagina zichtbare en voelbare baarmoedermond (de portio): dit is de verbinding met de vagina De baarmoederhals, cervix uteri of kortweg cervix is een smaller, buisvormig gedeelte van de baarmoeder dat aan een kant in de vagina eindigt, aan de andere kant overgaat in het baarmoederlichaam (corpus uteri) met daarin de baarmoederholte (cavum uteri). De baarmoederholte is met endometrium bekleed, de baarmoederhals van binnen met cilinderepitheel

• Wanneer verdachte afwijkingen van het slijmvlies van de baarmoederhals worden vastgsteld, wordt geen uitstrijkje gedaan, maar zal de arts verwijzen naar een gynaecoloog voor een biopsie onder colposcopische controle. Het uitstrijkje wordt uitgesteld: • Bij menstruatie of dervings- of doorbraakbloedingen •Verdachte portio. Normale portio's Dit zijn allemaal normale portio's Tijdens ovulatie Na de overgang Met spiraaltje Ectropion Rond Langwerpig. Presentatie dag 1 BSC - Versie 2018-2019 6 Schimmelziekte Ontsteking Afwijking portio Dit zijn ontstoken portio's •Verdachte portio. Beoordeling portio Waar moet je op letten: •Kleur roze = normaal rood/donkerrood = ontstoken •Oppervlak onregelmatig = poliep/ovula van nabothi/wratten •Fluor kleur/geur/consistentie Normale portio Dit zijn allemaal normale portio's Rond Langwerpig Met spiraaltje Abnormaal of verdachte portio (met toelichting) Niet gezien; Indien er afwijkingen aan de cervix worden gezien en er geen afwijkingen in het uitstrijkje aanwezig zijn, zou dit een reden kunnen zijn voor uitbreiding van het onderzoek. Opmerkingen. Beoordeling. Vrije teks In verband met de onveranderde klachten en het nu 'verdacht' geachte macroscopisch beeld van de baarmoedermond werd 7 weken later een diagnostische exconisatie verricht; in het verwijderde weefsel werd een adenocarcinoom aangetoond. Na stagering (stadium IB-1) onderging patiënte een radicale uterusextirpatie volgens Wertheim

Something went wrong. Please close this browser tab and try again Verdachte huidafwijkingen KNR nummer M108 Revisiedatum 2017. T. Endocriene klieren / voeding / metabolisme. Label Diabetes mellitus type 2 KNR nummer M01 Revisiedatum 2018 Revision status. In herziening. Label Obesitas KNR nummer M95 Revisiedatum 2010. Label Schildklieraandoeningen KNR nummer M31 Revisiedatum 2013. U. Urinewegen

Portio-erosie - Wikipedi

Betekenis Portio

verdachte anamnese). Hierbij richt men zich op een vroegdiagnostiek van het cervixcar­ cinoom. Ret onderzoek van vrouwen met een macros­ copisch verdachte portio en/of een verdachte anamnese. Rierbij is het cytologische onder­ zoek niet zozeer bedoeld als screening, dan weI als een aanvulling op het klinische en his Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Hier kunt u de details opgeven. ij abnormaal of verdachte portio komt een vrij in te vullen tekst veld. Rubriek Opmerkingenveld ingevuld: De rubriek is niet verplicht om in te vullen. Deze rubriek wordt altijd getoond. Hier kunt u de details opgeven. Bij ja komt een vrij in te vullen tekst veld W l ] i l À } v í ^ rs ] ñ X ì ô s Á ] i v µ o µ u •K v l } o Z µ o µ u Code Codesysteem Weergavenaam Type Taal Bron; 1: 3: 2.16.840.1.113883.2.4.3.36.77.5.248: abnormaal of verdachte portio (toelichting vereist) Waardelijst - RIVM.

Aandoeningen aan de baarmoederhals: symtomen en

Ectropion (cervix) - Wikipedi

 1. abnormaal of verdachte portio. Belangrijk! Licht toe. Opmerkingen Zijn er bijvoorbeeld eerdere ingrepen geweest? (Zie de standaarden van het NHG en NVOG) Afhandeling 1. Het formulier en potje met uitstrijk altijd bij elkaar houden en niet scheiden. 2. Het laboratorium haalt de materialen en formulieren bij u op. Baarmoederhalskanker Gegevens vrou
 2. de portio een verdachte afwijking of zijn er contactbloedingen dan dient toch colposcopie met het nemen van biopten en eventueel een endocervicale curettage te volgen. Voor het uitsluiten van een corpuscarcinoom is curettage noodzakelijk
 3. Patiënten met cytologische afwijkingen, zoals vermeld in Tabel 2, of met zichtbare verdachte afwijkingen van de portio, worden voor kolposcopische evaluatie verwezen naar de gynaecoloog (zie bijlage 9). Anamnese De meeste vrouwen met CIN hebben geen klachten of symptomen. Fluorklachten, contactbloedingen e
 4. Macroscopisch verdachte afwijking van de portio 2. Classificatie PAP IIIA2 of hoger ( >P4 / >A3 / >C5 ) bij eerste uitstrijk 3. Herhalingsuitstrijkje met geringe afwijking: PAP II of PAP IIIA1 (P2-4/A3/C3-5), na eerder uitstrijkje met geringe afwijking PAP klasse 1e uitstrijk/KOPAC ! Herhalingsadvies
 5. Dit gedeelte wordt de portio genoemd. Een tumor van de baarmoederhals geeft vaak bloed af bij aanraking, waardoor bloedverlies na de geslachtsgemeenschap een verdacht teken is. Maar ook op andere momenten kan er ongewoon bloedverlies zijn, soms niet meer dan wat bruinige veegjes
 6. abnormaal of verdachte portio. Belangrijk! Licht toe: Opmerkingen: Zijn er bijvoorbeeld eerdere ingrepen geweest? (Zie de standaarden van de NHG en NVOG)-072016 2 0 2 0 Vul dag, maand en jaar in. 01-07-2016 avf.002 v

abnormaal of verdachte portio abnormaal omdat _____ Let op. Dit formulier kunt u niet gebruiken voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Daarvoor is een apart formulier beschikbaar. PA numme o Voelt gewoon zacht Uitstrijke voor CIN ontdekken (voorlopen cervixcarcinoom) Epitheeldefect: o Oorzaak Mechanisch letsel Ontstekingen, ulcera CIN o Geeft altijd bloedverlies Uitstrijkje van zowel plaveisel en cilinder epitheel Uitstrijkje bij: o Tussen 30 - 60 jaar vrouwen = screening o Verdachte portio o Abnormaal bloedverlies Contactbloedingen Bloederige of ardnekkige fluor. Kleine niet-verdachte eierstokcysten behoeven geen behandeling en verdwijnen vaak spontaan. Grote cysten vragen opvolging. Een cyste met een diameter groter dan 10 cm verwijdert men best. De langetermijnbehandeling (jaren). Erythema annulare is een erythemateuze annulaire laesie, die steeds groter wordt (centrifugum), met een 4-6 mm brede rode rand, aan de binnenzijde gevolgd door een schilferend randje (trailing scale). De eerste manifestatie kan een urticariële papel of plaque zijn, welke zich langzaam met 2-4 mm per dag uitbreidt tot een annulaire of polycyclische laesie Krijgt de portio centraal in beeld Maken van het uitstrijkje Laat uitstrijk achterwege bij macroscopisch verdachte afwijkingen Plaatst punt cervexbrush in osteum Draait de cervexbrush 3-5 maal 360 O rond, met de klok mee, in de cervixmond Trekt het speculum terug, onder een hoek van 45 O en laa

normaal abnormaal of verdachte portio. Belangrijk! niet gezien Licht toe _____ Opmerkingen _____ _____ _____ Zijn er bijvoorbeeld eerder ingrepen geweest? (zie de standaarden van de NHG en NVOG) HPV test gewenst ja nee aankruisen indien bezwaar nader gebruik. Author. Macroscopisch verdachte afwijking van de portio 2. Classificatie PAP IIIA2 of hoger ( >P4 / >A3 / >C5 ) bij eerste uitstrijk 3. Herhalingsuitstrijkje met geringe afwijking: PAP II of PAP IIIA1 (P2-4/A3/C3-5), na eerder uitstrijkje met geringe afwijking PAP klasse 1e uitstrijk/KOPA Abnormaal/verdachte portio (Operatieve) ingrepen aan cervix Cryo of laservaporatie Conisatie/lusexcisie Hysterectomie cervix afwezig Hysterectomie cervix aanwezig Klinische inlichtingen: cyste nodule verdacht Niet cervicovaginale cytologie en HPV opsporing (opleg €11) (ook bij man

Baarmoeder - Wikipedi

De verdachte is verschenen en werd bijgestaan door mr. Y. Kikkert, advocaat te Assen. Tenlastelegging. De verdachte is bij dagvaarding tenlastegelegd, dat. 1. hij op of omstreeks 21 oktober 2010 te Eelde, althans in de gemeente Tynaarlo 9 anders: 2 IUD 3 abnormale/verdachte portio 9 anders: N n.v.t. X onbekend 3 INSTRUMENT UITSTRIJK 7 HORMOONGEBRUIK 11 ZWANGERSCHAP 1 cervexbrush ANDERS DAN ANTICONCEPTIE 0 geen 2 cytobrush en spatel 0 geen 1 duur 3 spatel 1 wel, nl: 2 postpartum 9 anders: X onbekend 3 lactatie 4 postlactatie N n.v.t

Abnormaal verdachte portio Datum laatste menstruatie: Anders: Eerder uitgestreken: Ja Nee Onbekend N.v.t. Uitslag uitstrijk elders? Andere gegevens of opmerkingen: Aanvraagformulier Cytologie Cervix Lab. nummer ID nummer. Pathologie Friesland pathologie@pathologiefriesland.nl Jelsumerstraat 6a Postbus 3305 8901 DH Leeuwarden T: 058 293 93 93 F: 058 293 93 00 Locatie O abnormaal of verdachte portio (belangrijk! Licht toe) in te vullen Aanvraaggegevens Klachten Menstruatie Kies één antwoord Datum laatste menstruatie dag maand jaar Is de datum niet bekend, laat dan het veld leeg Gebruik hormonen (anders dan anticonceptie) Meerdere antwoorden mogelij verdachte plaats regelmatig te controleren of te verwijderen met een elektrisch lusje of door conisatie. CIN III: Er zijn ernstig afwijkende cellen gevonden. Dit kan een voorstadium van baarmoederhalskanker zijn. Verdere behandeling is zeker nodig, omdat met een vrij eenvoudige ingreep algehele genezing kan worden bereikt. Mogelijke behandelinge

Baarmoederhals - Wikipedi

 1. De officier van justitie stelt dat de verkrachting van het slachtoffer (feit 1 primair) kan worden bewezen, mede nu bij het slachtoffer in haar diepe vagina-portio spermavloeistof van verdachte is aangetroffen. De officier van justitie acht het door verdachte geschetste alternatieve scenario letterlijk en figuurlijk een fantastisch verhaal
 2. Beste lezers, Ik heb zo ongelooflijk veel vragen en heb pas donderdag een afspraak bij de gynaecoloog . Vandaar dat ik hier vast mijn verhaal vertel, misschien kunnen sommige vragen al beantwoord worden
 3. Uit de brief van de heer Allen blijkt duidelijk dat de berekeningen van JCB werden gemaakt op grond van de werkelijke verkopen van alle distributeurs in het Verenigd Koninkrijk in 1990 en dat de distributeursmarges in de berekeningen in line with the Dealer Parts and Service Committee recommendations ( overeenkomstig de aanbevelingen van het Dealer Parts and Service Committee ) werden verhoogd
 4. Aanvrager: naam: Naam + voorletters: Geboortenaam: Geboortedatum: Adres: Postcode + plaats: BSN: PMS 199 Aanvraag cervix cytologi
 5. De besloten vennootschap Mea Portio B.V. is gevestigd op Oer de Feart 60 te JOURE en is actief in de branche Financiële holdings. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 63147661 en is gelegen in Joure, Wyldehoarne in de gemeente De Fryske Marren. Bij Mea Portio B.V. is 1 persoon werkzaam
 6. 1. portio 2. endocervix 3. vagina zijwand 4. vagintop/blindzak 5. vulva 6. endometrium Aspect cervix: 9. Portio a vu : O ja O nee 10. geen bijzonderheden 11. onsteking 12. ectropion, erosie 13. ulcus 14. leukoplakie 15. ovula van Nabothi 16. poliep 17. gemakkelijk bloedend 18. descendens uteri 19. condylomateus 20. verdacht/tumo
 7. Study 39 Week 4 VO flashcards from Anna on StudyBlue

Uitstrijkje van de baarmoederhals (of PAP-test) in 11

INLEIDINGDit is het jaarverslag 2014 van Huisartsenpraktijk Vermoolen, Hofhuis en Dorsman,Molenstraat 48, 7651 AX Tubbergen.Het is voor ons de tweede keer dat we een jaarverslag One of the most widely known facts about Latin culture is the large contribution Greek culture has made in its development: Graecia capta ferum uictorem cepit, as Horace stated it. What is less known, but has caused a lot more controversy, is th Study 41 week 4 flashcards from Koen v. on StudyBlue

Cervixcytologie - Vereiste klinische gegevens - Richtlijn

2017/05/19 Somedi Anatomopath 0.15 ANATOMO-PATHOLOGIE NAAM Stempel + handtekening Telefoon. Fax Extra kopie 1 2 Kopie aan Dr... adres:. Instantie. Rechtbank Utrecht. Samenvatting. Vrouw heeft in 1978 en 1982 uitstrijkjes laten maken. Deze zijn verkeerd beoordeeld. In 1982 bleek de vrouw baarmoederhalskanker i

Een onterecht geruststellend cervixuitstrijkje bij een

3. Cliënt maakt afspraak. Als de cliënt reageert op de uitnodiging, maakt zij telefonisch een afspraak met de huisartspraktijk. Het. is verstandig om de cliënt bij het maken van de afspraak erop te wijzen dat zij haar laboratoriumformulie Praktijkhandleiding 2013 - Bevolkingsonderzoek Oos Beschrijving: Vagina geen afwijkingen, noch DES, noch VAIN laesies. Zeer kleine portio met afgevlakte fornices waarbij in het kanaal evident wit verkleuring is. Cervixcurettage lukt niet, om die reden een endocervixbrush afgenomen. 2.7 Op 24 september 2013 zijn de bevindingen van de kolposcopie in het MDO intercollegiaal besproken De onderneming Beter Niet is gevestigd op Noraschouw 16 te Zoetermeer en is actief in de branche Ontwikkelen, produceren en uitgeven van software. Het bedrijf is bij de kamer van koophandel geregistreerd onder kvk nummer 27305171 en is gelegen in De Leyens in de gemeente Zoetermeer. Bij Beter Niet zijn tussen de 2 en 5 personen werkzaam Over het knobbelvormig carcinoma cervicis uteri (Ferf, Boele Jacobus, 1902) (pag. 41) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Sign in - STRATO Webmai

NHG-Richtlijne

Controleer 'Portis' vertalingen naar het Engels. Kijk door voorbeelden van Portis vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica KLO 2.7 Een 17-jarige meisjes met een zwelling in de hals CIP LBV Veel plassen en hartkloppingen Tentamen 16 April 2014, vragen en antwoorden Tentamen, vragen en antwoorden Cardiovascular Immunology Lecture Notes responsie college General Relativity Utretch KLO WG2 - Voorbereiding WG2.1 student Diagrammen & plaatjes wg 1-3 Casus 2.5 - 3-jarig meisje met diarree [2] Casus 2.6 - Rudy en Trudy. Bei Unregelmäßigkeiten wird der Verdacht auf ein beginnendes Zervixkarzinom geäußert. (de) Una erosión cervical o ectropión cervical , es una condición en la que el epitelio central, (endocervical) cilíndrico sobresale a través del orificio externo del cérvix y hacia la porción vaginal del cuello del útero, sufriendo una metaplasia escamosa , transformándose en epitelio escamoso. Die 29-jährige I-Gravida 0-Para hatte sich in der 25 + 2 SSW mit persistierenden Unterbauchschmerzen auswärts in einer Klinik vorgestellt. Wegen fehlender Darstellung der Portio/Zervix sowohl sonographisch als auch in der Spekulumeinstellung erfolgte die Verlegung der Patientin mit Verdacht auf Zervixinsuffizienz und Placenta praevia totalis portiek translation in Dutch-Polish dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies

nu (te mijden) portio niet gezienabnormaal verlies LM < 2 w geleden pijn ectropion LM = 2 of > 2w geleden postcoïtaal bloedverlies poliep menopauze sinds < 1j intermenst. bloedverlies Ontsteking / infectie menopauze sinds > 1j postmenop. bloedverlies verdacht zwangerschap menometrorragi portio-erosie genoemd offset Binnenzijde buitenwaartse en voorwaartse resulteert in een sterke mechanische druk, gewoonlijk optreedt tijdens de bevalling of zwaar uitgevoerd in de latere stadia van abortus;Endometriose ; zogenaamde verticale hoek en het toepassen van verschillende typen van holten over genetica en cervicale slijmvlies oppervlakken

Ook voor beginnende huisartsen is een NHG-lidmaatschap onmisbaar. Voor €299,- heb je een volwaardig lidmaatschap met een enorme hoeveelheid praktische kennis, relevante updates en vele andere voordelen Die 48 horigen zijn de verdachte zelf, plus 47 eedhelpers. 9 Si liberum occiderit, solidos LIII et unum denarium solvat, et si negaverit, tertia portio compositionis eius exsolvatur. Als een vinger bij de bovenste knokkel afgesneden wordt, wordt een derde deel van deze boetes betaald Helaas, deze pagina is niet gevonden. AG Connect is de nieuwe titel waarin de krachten van AutomatiseringGids, IT-Infra en Informatie zijn gebundeld

Konisation translation in German-English dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies REDACTEUREN PROF.DR.J.M.W.M. MERKUS gynaecoloog, emeritus hoogleraar obstetrie/gynaecologie, Universitair Medisch Centrum St Radboud, Nijmegen PROF.DR.W.J.H.M. VAN. verdachte of duidelijk pathologische afwijkingen bestonden. Van 369 patienten werd een of verschei­ dene malen een uitstrijk gemaakt tot de afsluiting van de onderzoekperiode op 31-12-'67. In 1964, '65, '66 en '67 werden respectievelijk 5, 17, 68 en 279 patienten in het onderzoek betrokken. Uit dez

portio legitima voor wettelijk erfdeel: substitutio voor ondererfstelling [p. 231] Overwegende, dat de veiligheid der maatschappij en gegronde vrees voor de vlucht van verdachte. voorloopige aanhouding wettigen. Gezien artikelen 79 en 86 van het Wetboek van Strafvordering. - Bevelen. Portio: Länge, v.a. in der Gravidität; Erkennung von Zervixinsuff.(6.10.2), Größe, Stellung im Vergleich zur Vagina (normal sakralwärts gerichtet), Druckschmerz, Portio-Wackel-Schie-beschmerz. ♦ Öffnung des äußeren Muttermundes (bei Nullipara geschlossen, bei Mehrgebärenden Fingerkuppe einlegbar), Durchgängigkeit des Zervikalkanals. Sit destinata portio Vitauly . Ubi multa pinus tollit arduum caput . Humilesque vivâ fronde munit areas. 10. Vitaulianas nec repende gratias: Quin, si quid est quod hinc desideres, rogo . Ut non roges, sed imperes, tibi dari. (Westerbaen.) (Ad eundem) 4). Fraga Rosasque dedi: Tu si, cum venerit aestas Boek zyner Histor. zegt, Levitis in Sacerdotium assumtis nulla portio data quo liberius servirent Deo. Maar in de Christen Kerk moeten die dezelve dienen, een vast en redelyk inkomen hebben. De tyden zyn verandert, en 't geen ten tyde der Leviten stand greep, kan bedendaagsch geen stand grypen onder de Kerkelyken van het Christendom

Nicht zur Verwendung an Patientinnen mit starker Blutung oder Verdacht auf In-fektion oder sexuell übertragbare Krankheiten. ANLEITUNG ZUR PROBENENTNAHME 1. Die Spatelspitze vorsichtig in der Mitte der Portio vaginalis fixieren. 2. Den Spatel langsam um eine (1) volle Umdrehung drehen. 3. Den Pap Perfect Kunststoffspatel herausziehen Pränatale Diagnostik. Während der Schwangerschaft können Röteln zu einer Fehlgeburt oder zu schweren Schädigungen des Ungeborenen führen. Besteht bei Schwangeren der Verdacht auf eine Infektion, ist eine Blutuntersuchung besonders wichtig. Nur so kann der Arzt die Diagnose eindeutig stellen. INFERTILITÄT (Medizin In het Latijn kunnen we vaststellen dat de etymologische oorsprong van de stoornis wordt gevonden, een term die wordt gevormd door de som van twee Latijnse woorden. Het is dus het resultaat van de unie van trans - wat synoniem is met de andere kant en het werkwoord tornare dat kan worden vertaald als afslaan of kere Portio-erosie Portishead Portiuncula portland Portland portiek in Spaans Nederlands - Spaans woordenboek. portiek noun feminine + grammatica vertalingen portiek Toevoegen . pórtico noun. Zoals je weet, laten we altijd de lamp in het portiek voor je aan. Sabes que siempre dejamos encendida la luz del pórtico De term risico verwijst naar de nabijheid, dreiging of contigue van een mogelijke schade . Het begrip wordt geassocieerd met de mogelijkheid dat schade optreedt. Milieu daarentegen is gekoppeld aan de omgeving (de omgeving, de atmosfeer of de lucht). Het milieurisico is daarom gerelateerd aan de schade die kan worden veroorzaakt door omgevingsfactoren , hetzij natuurlijk, hetzij veroorzaakt.

Sprawdź tłumaczenia 'portiek' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'portiek' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Het toedienen van 300 mg acetylsalicylzuur door de huisarts bij de patiënt die wordt verdacht van een acuut myocardinfarct, is alleen zinvol als niet direct tot ziekenhuisopname wordt overgegaan. Het effect van deze interventie is in het grote ISIS-2-onderzoek immers niet tijdsafhankelijk Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten as red - Engels-Nederlands woordenboek en zoekmachine voor een miljard Engelse vertalingen Nederlands-Latijns woordenboek (Montijn, J.F.L., 1939) (pag. 49) In zijn geheel te lezen Digitaal te doorzoeken Gratis toegankelijk Delpher.n

Op StuDocu vind je alle samenvattingen, oude examens, college-aantekeningen en uitwerkingen om je examens met hogere cijfers te hale L. Nan / Amsterdam UMC-UvA / 2018. Factsheet De Normale Baring- wat kun je verwachten? Volgens strikte definities wordt een vrouw in partu verklaard als pijnlijke regelmatige contracties gepaard gaan met een volledig verstreken portio, en/of spontaan tekenen en/of spontaan gebroken vliezen Controleer 'cervical' vertalingen naar het Nederlands. Kijk door voorbeelden van cervical vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

 • Abrikoos leiboom.
 • Hazelaar toppen.
 • Korstjes waterpokken verzorgen.
 • Cocktailbar Boedapest.
 • Decal op kaars.
 • Karwei meubels.
 • Boomerang maken Facebook.
 • Parodontitis en een beugel.
 • Rijst koken baby.
 • Oppervlakte regelmatige veelhoek 6de leerjaar.
 • Verschil Romeinse en Griekse tempel.
 • Sneakers Maat 35.
 • Natalia Instagram.
 • Wanneer vierde het dierenpark emmen zijn 75 jarig bestaan?.
 • Korinthe Bijbel.
 • Rammstein Live In amerika full concert.
 • Waar kan iemand met anorexia hulp krijgen.
 • Gezonde traktatie volwassenen.
 • Haken met kralen patronen.
 • Drukknop urinoir.
 • Dagcode Pathé Thuis.
 • Persona 4 golden Strength Social Link.
 • Zicht van 70 procent.
 • Windows 10 introductie.
 • Yuan class submarine.
 • Luz Meditatie.
 • Yellow Brick Road meaning.
 • Koude kaastaart Piet Huysentruyt.
 • Borat Mankini woman.
 • Adidas Heren Slippers SALE.
 • Vader zoon uitje 2 jaar.
 • Wartner kalknagel Kruidvat.
 • Galajurk baby.
 • Dallas McCarver death cause.
 • Gispen verkooppunten.
 • Marron betekenis.
 • Vergrootglas bril met licht Blokker.
 • Kikkererwten gezond koolhydraten.
 • Rimowa pilotenkoffer.
 • Tips voor krullend haar.
 • Generate 3D book Cover.