Home

Preek Hebreeën 10

Lezen: Hebreeën 10,19-30 Geloven vraagt volhouden. Zingen: Gereformeerd kerkboek Gez.100: 3.6 Jezus redt mensen door zijn dood. Laat ons steeds hopen op Hem. Tekst: Hebreeën 10,19-25 Preek Zingen: Liedboek van de kerken Gez.321: 1.2.3.4 (O Vader die uw woning sticht Ook Hebreeën 10 staat vol van het werk en de gezegende Persoon van de Vervuller! De apostel spreekt de christen-joden, de Hebreeën, aan met: 'broeders'. U leest in vers 19: Dewijl wij dan, broeders Wat een liefdevolle aanspraak! Indringend en ernstig dringt Gods knecht bij de Hebreeën aan om met vrijmoedigheid in te gaan in het heiligdom Deze preek is eerder gepubliceerd in de prekenserie 'Geen ander evangelie' van ds. L. Huisman (gepubliceerd op www.dshuisman.nl) Hebreeën 10 : 19 - 22 Hebreeën 10 Geloof je dat? Nou, zegt Hebreeën 10; geef daar dan vandaag ook aan toe. Blijf komen. Laat zien dat je weet van de grote dag. Getuig van die hoop. Zo opmerkelijk is de oproep van Hebreeën 10. Blijf naar de kerk komen. We danken de Heer voor die oproep. We zijn samen op reis. — voorbeeldliturgie. Welkom Votum groet GKB 132: 1a, 2v, 3m, 4v, 5m en 6a 10 woorde Preek over Efeziërs 5 ~ Hebreeën 10:19-25 - Gemeenteproject 'Ga met God'(3) Liturgie: Votum en groet Zingen: Ps. 121:1,2,3,4 Gebed Lezen: Efeziërs 4:24 - 5:21 en Hebreeën 10:19-2

10 1 10:1 Hebr. 7:19 Omdat de wet slechts een voorafschaduwing toont van al het goede dat nog komen moet en daarvan niet de gestalte zelf laat zien, heeft hij ook niet de kracht om degenen die jaar in jaar uit met steeds dezelfde offers aan de dienst deelnemen ooit tot volmaaktheid te brengen. 2 Anders zouden die offers allang niet meer gebracht worden; degenen die aan de dienst deelnemen, zouden immers als ze eenmaal gereinigd zijn geen enkel zondebesef meer hebben. 3 Het tegendeel is. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte van het Woord van God, u voorgelezen uit Hebreeën 11, en daarvan de verzen 8 tot en met 10: Door het geloof is Abraham, geroepen zijnde, gehoorzaam geweest om uit te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou; en hij is uitgegaan, niet wetende waar hij komen zou Hebreeën 10:24. Orde van dienst (Kampen morgendienst) Psalm 75,1 Psalm 20,4 lezen Hebreeën 10:19-39 Liedboek gezang 225 tekst Hebreeën 10:24-25 Gezang 18 Liedboek gezang 103. Loenen-Abcoude 01/10/00 zie ook de bijbehorende handout (pdf) <<< Broeders en zusters, geliefd in onze Heer, Jezus Christus

De eerste preek (van twee) over de smaad die Christus geleden heeft buiten de poort om zijn volk te heiligen. Dit deel gaat over het altaar van Jezus Christus, dat gestaan heeft buiten Jeruzalem, op Golgotha, namelijk het kruishout. Preek Hebreeën 13:10-12 Door ds. C. Koster. Liturgie Psalm 73:10 Psalm 5:5,9,10 (na wet) Gezang 25:2 (na Schriftlezing Preek Hebreeën 10: 19-25, (HSV) Broeders en zusters, De Hebreeënbrief is een bijzondere brief. Bijzonder omdat het volstrekt niet duidelijk is wie de schrijver is van de brief. De eerlijkheid gebied ons om te zeggen dat de bijbelvertalers van de SV te veel hebben gezegd toen ze de brief de titel meegaven 'de brief van Paulus aan de. Hebreeën 7 - Jezus' unieke Priesterschap deel 2. Hebreeën 8 - Een beter verbond en betere beloften. Hebreeën 9 - Waarom moest Jezus' bloed vloeien? Hebreeën 10 - Volharden versus verharden. Hebreeën 11 - Leven uit geloof, geloofshelden en wandelen als een kampioen. Hebreeën 12 - Bestraft God Zijn kinderen Een preek over 'Laten we tot Hem naderen - Hebreeën 10'. Spreker: Martin Pennin Schriftlezing: Lucas 11:1-13 - 2 Korinthe12:1-10 Datum: 19 november 2017 Bidden, in gesprek met God Jaarthema 'Vooruit met de basis' (5) Schriftlezing: Exodus 33:7-11 - Hebreeën 2:17-3:1 - Hebreeën 4:14-5:10 Datum: 5 november 2017 Een gemeente naar Gods hart! Bevestigingsdienst van ambtsdragers; serie Galaten (13) Schriftlezing: Galaten 6:1-1

Ds

Zoek preken uit Bijbelboeken, van predikanten, of selecteer een serie over een bepaald onderwerp en vind geluidsopnames en vaak ook samenvattingen. Hebreeën 10:5,7,10 . 2019-12-08 10:00. ds. J.J. ten Brinke. Hebreeën 11:8-10: Hebreeën 11 (5/13) 05-09-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:11-12: Hebreeën 11 (6/13) 05-09-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:13-16: Hebreeën 11 (7/13) 05-09-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:17-19: Hebreeën 11 (8/13) 05-09-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:20-22: Hebreeën 11 (9/13) 05-09-2008: Ds.

Preek Hebreeën 12:14-15 Gepubliceerd door C. Koster op 17/11/2019. De Hebreeënschrijver geeft een heldere en krachtige oproep : jaag de vrede na met allen en de heiliging. Stel dat op de eerste plaats in je leven. Als je dat doet, dan rust daar rijke zegen op in de gemeente Hebreeën 2:14-18 Psalm 124 Gezang 33 Orde van dienst (Kampen middagdienst) Psalm 143,1.10 lezen Hebreeën 2:5-3:6 Psalm 8,3.4.6 tekst Hebreeën 2:14-18 Psalm 124 Gezang 21,2.3 Psalm 49,1-3.5. Loenen-Abcoude 20/03/94 Weesp-Nigtevecht 27/03/94 De Bilt-Bilthoven 17/03/96 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<<

Geloven: volhouden doe je samen! (Hebreeën 10,19-25

Preek over Hebreeën 4:14-16 Wij hebben een grote Hogepriester (Hemelvaart) Daar wij nu een grote hogepriester hebben, die de hemelen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, laten wij aan die belijdenis vasthouden Ds. L. Terlouw - Hebreeën 13 : 13 Afspelen. Afspelen Pauze. Volume: Download preek 00:00. 39:46. Update Required To Kortere preek i.v.m. bediening Heilig Avondmaal tijdens de lijdensweken. Hebreeën 13: 13. Hebreeën 13. 13. Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn smaadheid dragende Preek - Hebreeën 2, 10 - 13. Like? Toegevoegd door Redacteur AZ op 5 april 2017. Preek van ds. Arjen van Groos (1962 - 2014) - ochtenddienst.

PrekenWeb - Ds. D.W. Tuinier - Hebreeën 10 : 23 - 2

 1. http:www.uitgeverijdaniel.nl 5 Inhoud Vooraf 8 Tekstgebruik 10 Vertalingen 10 Afkortingen bijbelboeken 11 Oude Testament 11 Nieuwe Testament 11 Haakjes 13 Oude Testament 13 Nieuwe Testament 13 De brief aan de Hebreeën 15 Inleiding 15 Hebreeën 1 20 Zevenvoudige heerlijkheid van Christus | verzen 1-3 20 De Zoon ver boven de engelen (1) | verzen 4-5 26 De Zoon ver boven de engelen (2) | verzen.
 2. lezen + tekst Hebreeën 9:11-28 Psalm 40,1-3 Gezang 19,1 avondmaalsviering Gezang 4 lezen Hebreeën 10,1-10, zingen Gezang 17,4 lezen Hebreeën 10,11-18, zingen Gezang 17,5 Liedboek Gezang 360,3. Loenen-Abcoude 03/01/99 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<<
 3. De Hebreeën zijn door al die moeiten down geworden. De moed is hun in de schoenen gezonken. Ze laten het hoofd hangen. In die situatie krijgen ze een brief. Van wie, dat weten wij niet meer. Dat weet God alleen. De Hebreeën hebben het zelf wel geweten uiteraard. Is het een brief of is het een preek die op schrift gesteld is
 4. We lazen Hebreeën 10:1-18 en Heidelbergse Catechismus zondag 5 Het thema is: Wie gaat er betalen? Er moet betaald worden Onze betaalmiddelen zijn ontoereikend De Middelaar kan betale
 5. Zusters en broeders, 'Hou bovenal van God en hou evenveel van je naaste als van jezelf.' Dat is het gebod dat Jezus ons vorige zondag meegaf, een gebod dat de grondslag is van ons geloof en van het christendom. De acht zaligsprekingen die Hij daar vandaag aan toevoegt, zijn toepassingen van dat gebod in ons dagelijks leven. Als we leven volgens die zaligsprekingen, leven we dus volgens.
 6. Lezen: Hebreeën 11. Tekst: Hebreeën 11. Er is een breed verlangen naar praktische preken. Dat is niet alleen in Zeewolde zo, maar dat is ook zo in Heemse, en dat is ook zo in Lelystad waar ik vanmiddag toevallig voorga. Mensen willen praktische preken
 7. Preek in de Lijdenstijd: Lucas 4:1 Ons leven is een woestijn, maar Christus is daar met ons. Bij avondmaal: Lucas 11: Preek op Goede Vrijdag: Johannes 19: 11a God houd alles, zelfs het ergste kwaad in zijn hand. Preek op Paaszondag: Johannes 20: 11-18 Als de opgestane Heer ons bij onze naam noemt, ziet dan gaat de wereld er anders uitzien

PrekenWeb - Ds. L. Huisman - Hebreeën 10 : 19 - 2

Lezen: Hebreeën 10,32-39 God leert zijn kerk in geloofsvervolging omzien naar vervolgden en gevangenen. Zingen: Opw.194 [U maakt ons één, U bracht ons tezamen] Tekst: Hebreeën 13,1-3 [lezen: 13,1-6] Preek Zingen: Opw.378 [Ik wil jou van harte dienen] Dankgebed en voorbede Collect 08. Hebreeën 6 vers 9 -20 - Gods beloften, vast en zeker!.mp3: 26.93 MB: 09. Hebreeën 7 - Christus de volmaakte Hogepriester.mp3: 23.17 MB: 10. Hebreeën 8 - De rijkdom van het nieuwe verbond.mp3: 21.02 MB: 11. Hebreeën 9 - De volmaaktheid van het offer van Christus (1).mp3: 26.55 MB: 12. Hebreeën 10 vers 1-18 - De volmaaktheid van het.

Schriftlezing: Hebreeën 2. Tekst: Hebreeën 2:10. Thema: 'De leidsman gaat ons voor' Vaak hebben wij leiding nodig in het leven. Zo heb je op je werk een leidinggevende en een trainer bij de sport. Zo iemand helpt je om zelf de weg te vinden, maar blijft ook in de buurt. Ook als het gaat over het geloof in God hebben wij een leidsman nodig Hebreeën 10. 10:1 Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaren geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degenen, die daar toegaan Ds. L. Blok Numeri 10:9 Meditatie (ca. 20 minuten) Ds. L. Blok Openbaring 22:16a Bevestiging ds. P. Blok te Capelle aan den IJssel (alleen predicatie) Ds. L. Blok Psalm 68:20-21 Dankdag Ds. L. Blok Richteren 2:1-5 Dankdag Ds. M. Blok Sr. Genesis 4:26 Ds. M. Blok Sr. Jakobus 4:13-15 Afscheid van Rijssen, laatste preek, Oudejaarsdienst 196 Hebreeën 6 Hebreeën 7 Hebreeën 8 Hebreeën 9 Hebreeën 10 ik word door alle boeken van de Bijbel geboeid. Zo is ook een preek voorbereiden over een Bijbelgedeelte uit het Oude en het Nieuwe Testament telkens weer een ontdekkingstocht, een avontuur,. Hebreeën 2 vers 3a. Zoals de vraag destijds tot de Hebreeën kwam die overwogen om tot de Joodse religie terug te keren, komt de vraag vandaag de dag tot ons. Te midden van alle verleidingen, wereldgelijkvormigheid en slapheid. Nemen wij acht op zo'n grote zaligheid? God staat met uitgebreide armen gereed om ons te ontvangen. Nog is het de welaangename tijd, de dag der zaligheid

10

Blijf naar de kerk komen

Hebreeën 7:1-10 : Datum & Tijd : Tekst voor de preek: 2015-05-10 om 17:00 : Hebreeën 7:4a : Liturgie : Thema: Lied 282 (Op Toonhoogte) Psalm 76:1 Psalm 110:4 Psalm 72:2,4 Psalm 132:6,10 Psalm 99:4 : Hoe groot zijt Gij! Serie. Hebreeën : Downloads : Volledige eredienst Preek? Samenvattin lezen + tekst Hebreeën 9:11-28 Psalm 40,1-3 Gezang 19,1 avondmaalsviering Gezang 4 lezen Hebreeën 10,1-10, zingen Gezang 17,4 lezen Hebreeën 10,11-18, zingen Gezang 17,5 Liedboek Gezang 360,3. Loenen-Abcoude 03/01/99 de houdbaarheidsdatum van deze preek is verstreken <<< Preek Hebreeën 13:13-16 Gepubliceerd door C. Koster op 30/08/2018. De tweede en laatste preek over het lijden van Christus en het lijden van christenen, Hebr. 13:13-16. We staan stil bij de klemmende oproep: ga uit tot Christus buiten de legerplaats en draag Zijn smaad. Preek Hebr. 13:13-16 Door ds. C. Koster

Leren van de Vader van de gelovigen. Wanneer we het nieuwe jaar ingaan is het goed en belangrijk om dit in vertrouwen te gaan. Met de Heere God. Wetend dat j.. Schriftlezingen: Hebreeën 4: 14 - 16 en 5: 7 - 10; en Mattheüs 4: 1 - 11 Motto: 'Beproefd als wij' Samenvatting van de preek: 'Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Links bij preek Hebreeën 13: Christus is gisteren en heden Dezelfde - Preek Psalm 4:7: Wie zal ons het goede doen zien? (nieuwjaar) - Preek Psalm 9:10-11: Hoog vertrek in tijden benauwdheid Lees meer: - Kanttekeningen bij Hebreeën 13. TERUG NIEUWJAARSPREKEN Hebreeën spaart ons er niet in: het is goed dat het hart zijn vastheid vindt in genade, en niet in die dingen, hoe vroom en gelovig ze misschien ook verpakt zijn, met ambt en roeping en cultuurmandaat en goddelijke normen en zo. Zo vertaal ik nu maar even wat Hebreeën hier aan de orde stelt

Hebreeën 10 (NBV) - EO

 1. prop. A.A. Teeuw uit Ridderkerk preekt op 22-10-2017 over Hebreeën 3:7-8. [7] Daarom, gelijk de Heilige Geest zegt: Heden, indien gij Zijn stem hoort, [8] Zo verhardt uw harten niet, gelijk het geschied is in de verbittering, ten dage der verzoeking, in de woestijn; Download preek. Rehobothkerk
 2. Een preek over hoe God jou vandaag aanspreekt. Lezen: Marcus 12:1-12. Tekst: Hebreeën 1:1-2a en 2:1-4. Een geboren Middelaar. 15 april 2018. Om de weeffout van de zonde uit ons weg te halen werd Gods Zoon mens. Lezen: Hebreeën 10:1-25. Tekst: Hebreeën 10:22. Van de twee werelden één maken 8 april 2018
 3. Preek over Hebreeën 13:8 De onveranderlijke Christus Jezus Christus is gisteren en vandaag dezelfde en tot in eeuwigheid. Gemeente van Jezus Christus, 'Alles moet anders.' Als je om je heen kijkt in onze samenleving, als je om je heen kijkt in de kerk, dan is dat iets wat je heel vaak hoort zeggen. Neem nu de politiek. Alles moet anders
 4. Preeksamenvatting middagdienst zondag 29 december 2019, Maranathakerk Rotterdam Zuid Voorganger; ds. A. Van Vuuren uit Capelle aan den Ijssel Schriftlezing: psalm 40: 7-12 en Hebreeën 10: 1-10 Tekst voor de verkondiging: Hebreeën 10 vers 5, 7 en 10 Thema van de preek: De grootste Zendeling 3 gedach.
 5. Preek over Hebreeën 10:19-25, Psalm 32:1-7. Broeders en zusters, Preek over Hebreeën 10:19-25, Psalm 32:1-7 Broeders en zusters, Vandaag en volgende week wil ik graag met u nadenken over geloven. Vandaag wil ik vooral stil staan bij de vraag of geloven en zeker weten . Nadere informati

PrekenWeb - Ds. H. Paul - Hebreeën 11 : 8 - 10

Webhome Wim van der Schee: Preek Hebreeën 10:2

lezen Hebreeën 3:1-4:13 Psalm 95,3 tekst Hebreeën 3:1 Psalm 23 Liedboek gezang 296 Orde van dienst (Kampen middagdienst) Psalm 40,1.4 lezen HebreeËn 3:1-4:13 Psalm 95,3 tekst Hebreeën 3:1 Gezang 4 Liedboek gezang 296. Loenen-Abcoude 18/07/99 Hoofddorp 24/09/00 Amersfoort-Emiclaer 01/10/00 Alkmaar 08/10/00 Amsterdam-C 15/10/00 Zeist 12/11/00 <<< Naast het aanbod, wat u bij Preken bestellen kunt vinden, hebben we nog extra preken in voorraad. Een aantal van de extra preken staan nog op band / cassette en kunnen (op uw verzoek) aan u digitaal geleverd worden

Spreker Tekst Serie Toevoegdatum; Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:1-3: Hebreeën 11 (1/13) 19-08-2008: Ds. A. van der Zwan: Hebreeën 11:4: Hebreeën 11 (2/13 Preek bij Hebreeën 11 vers 1 tot en met 13 (zondag 11 augustus 2013) Zusters en broeders . Ik zie de lange stoet van mensen voor me, mensen die geloof­den. Met hun kommer en hun kwel. Met hun moed en hun vastbera­denheid. Met hun hoop en hun wanhoop Hebreeën 12:1-3, Preken, luisteren, Online preken, Dienst gemist, Filadelfia Gemeente de Westereen, Evangelische preken, gemiste kerkdiensten, audio preken, Preken. Ds. D.L. Aangeenbrug: Jeremia 2:13: Biddag: Ds. D.L. Aangeenbrug: Jesaja 44:4: 2e Pinksterdag: Ds. D.L. Aangeenbrug: Job 23:10: Ds. D.L. Aangeenbrug: Lukas 18:6- 14 2:14-15 2 Tim. 1:10 Omdat die kinderen mensen zijn van vlees en bloed, is de Zoon een mens geworden als zij om door zijn dood definitief af te rekenen met de heerser over de dood, de duivel, 15 en zo allen te bevrijden die slaaf waren van hun levenslange angst voor de dood. 16 Het moge duidelijk zijn: hij is niet begaan met het lot van engelen, hij is begaan met het lot van de nakomelingen.

Preek over Genesis 1/Hebreeën 11:3 (uit de prekenbundel Brood voor Gods volk) Lezen: Genesis 1 : 1-25 Tekst: Hebreeën 11 : 3. Zingen: Psalm 103:10, 11 Psalm 119: 47 Psalm 24 1, 2, 3 Psalm 33 5 Psalm 33:11. Door het geloof verstaan wij, dat de wereld door het woord Gods tot stand gebracht is, zodat het zichtbare niet ontstaan is uit het. Preek zondagavond 6 april 2014 Schriftlezing: Hebreeën 4:14-5:10 Tekst: Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. (Hebreeën 4:14) Gemeente van onze Heere Jezus Christus, De brief aan de Hebreeën is gericht aan een gemeente in zwaar weer

Preek. Psalm 125:1,2. Dankgebed. Collecte. Psalm 134. Zegen . Broeders en zusters, jongens en meisjes, geliefde gemeente van onze Here Jezus Christus . De tekst voor de preek is niet bepaald tijdvriendelijk. Het is geen tekst die meteen op grote instemming van ons gevoel in onze tijd kan rekenen Preek over Abrams offer (Genesis 22, Hebreeën 11:17-19). In het Oude Testament komt 'de dag van de HEER' voor. Zie een preek daarover naar aanleiding van Ezechiël 7. Voorbeeldliturgie Welkom Votum en groet - Sela Psalm 99:1 en 4 10 woorden Opw.687 Heer wijs mij uw weg. Gebed Kinderen naar voren Genesis 14 (Abram bevrijdt Lot) doo Wk: 440 vers 1 en 2 Ps: 34 vers 1 t/m 4 Ps: 34 vers 5 Hebreeën 11 vers 32 t/m Hebreeën 12 vers 17 Gz: 8 Ps: 17 vers 3 en 4 Ps: 111 vers

Preek Hebreeën 13:10-12 - C

Bijbelstudies Hebreeën Vers voor Vers Huis van Go

Laten we tot Hem naderen - Hebreeën 10 preekindex

Creative Commons Open Access University of Groningen Press biedt een publicatieplatform voor tijdschriften, boeken en andere publicaties van faculteiten en onderzoekers die aan of met de Rijksuniversiteit Groningen werken.. Ons voorkeursmodel voor publicaties is open access, zodat elke onderzoeker of geïnteresseerde lezer over de hele wereld de informatie kan vinden en er toegang toe heeft. Hebreeën 10 De brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën HSV 1 Want Kol. 2:17 ; Hebr. 8:5 de wet, die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heils goederen en niet het wezen van de dingen zelf, kan nooit met dezelfde offers, die zij jaar in jaar uit ononderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen Er is in Hebreeën geen sprake van christologische uitleg van het OT, maar van vervulling en toepassing van profetieën. Verder zien we dat de preek of de preken in de Hebreeënbrief keer op keer een kernboodschap hebben die duidelijk verwoord wordt. Zo lezen we bijvoorbeeld in Heb.8:1 De Hebreeën (Hebreeuws עִבְרִי, ʿivri of Iwri; Aramees: hubroye) zijn in de Hebreeuwse Bijbel de vroege of voorlopers van de Israëlieten en later hun nakomelingen, de Joden. De aanduiding wordt 33 keer gebruikt. Herkomst en betekenis van de term. De etymologie en.

Preken 2017 - Dr G.C. Vreugdenhi

Hieronder vindt u schriftuurlijk-bevindelijke preken van predikers, in mp3-formaat en op alfabetische volgorde, die u kunt beluisteren door op de preektekst te klikken. Het is verboden om deze preken voor commerciële doeleinden aan te wenden Hebreeën 10. Dit hoofdstuk voorgelezen (v): 1 De apostel verklaart dat de wet maar een schaduw had der toekomende goederen, en door haar veelvuldige en jaarlijkse offeranden niets heeft kunnen volmaken. 5 En dat daarom David in den veertigsten psalm betuigt dat Christus in de wereld zou komen om den wil Gods te doen. 10 En ons door de enige. Hebreeën spreekt meerdere malen over de oude en de nieuwe tent. Deze terminologie klopt met hun beroep als tentmakers. De strijd, vernedering, ontberingen en plunderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden (Heb. 10:32) 47, komen overeen met de geschiedenis van de twee, die gevlucht waren op dwangbevel van de barbaarse Claudius (Hand. 18:2) Hebreeën 9 Items. 31 December 2020 ds Douma van der molen oudjaarsdienst ( in beeld ) 31 december 2020 door ds Douma van der Molen. Recente Preken 17 Januari 2021 ds Sijtsma van Oeveren. door ds Sijtsma van Oeveren. 5 dagen geleden. Audio; 10 Januari 2021 ds Den Admirant. door ds Den Admirant. 9 januari 2021

Preek over Hebreeën 12:1-17 Broeders en zusters, Zoals u ongetwijfeld elke week weer hoort afkondigen, hebben we op donderdag-avond in onze gemeente een bidstond. Gemiddeld komen daar zo'n 25 mensen op af, en dat is mooi. Heel mooi. Maar er kunnen er nog veel bij. Dus ook u bent van harte welkom Elke dag een nieuwe preek! Thuis of onderweg luisteren naar de Bijbel en de uitleg er van was nog nooit zo eenvoudig. Deze podcast wordt je aangeboden door Geloofstoerusting.nl Geloofstoerusting is in 2012 opgericht door Maarten Baan en Marcel Vroegop met als doel om jongeren toe te rusten om God te verheerlijken, Jezus te volgen en elkaar te dienen 42. Hebreeën 11 : 10 - Op het Nieuwjaar 43. Mattheüs 3 : 9 44. Johannes 15 : 1 45. Johannes 15 : 2a 46. Johannes 15 : 2b 47. Lukas 12 : 16 - 21 - Tijdens een kermis 48. Mattheus 6 : 19 - Tijdens de kermis 49. Mattheus 6 : 20 - Tijdens de kermis 50. Mattheus 6 : 2

Preek over Jesaja 49:16. Lees Preek over Jesaja 55. Lees verder → 10 oktober 2010 dsWim Avondmaal, Jesaja, Openbare Genade Genesis Gereformeerd Gereformeerde Kerken Gerrit Immink Geschiedenis Gezag God Goede Vrijdag Google GS Ede 2014 Handelingen Hebreeën Heidelbergse Catechismus Heilige Geest Heiligheid Heiliging Hemelvaart. Preek over Hebreeën 10:24,25. Preek in twee delen. Deel 1 als voorbereiding op de viering van het Avondmaal. lezen: Hebreeën 10:19-25. Lelystad, 26 oktober 2008. R.J.Vreugdenhil. Title: We vieren vandaag het Avondmaal Author: aic Last modified by: aic Created Date: 10/27/2008 10:33:00 A Preek ds.J.R. Wiskerke - Hebreeën 11: 3 Ps. 103 : 10, 11 nu Ps. 103 : 8, 9 Ps.119 : 47 nu Ps.119 : 39, 40 Ps. 24 : 1, 2, 3 nu Ps. 24 : 1, 2, 3 Ps. 33 : 5 nu Ps. 33.

Preken - maranathakerk

U bent ook altijd welkom in een van onze erediensten in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk, iedere zondag om 10:00 is het gebouw open. Voorganger : A. ten Napel Berichtnavigati Hebreeën 10 Zondag 3 Mei 2020, middagdienst vanuit de CGK van Leiden(dit is een eerder opgenomen dienst van 22 Maart 2020) Voorganger ds. A.J. van den Os uit Spijkenisse Thema: Wat is geloof? (1 10 Het droge noemde hij aarde, het samengestroomde water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. 11 God zei: 'Overal op aarde moet jong groen ontkiemen: zaadvormende planten en allerlei bomen die vruchten dragen met zaad erin.' En zo gebeurde het Preek Hebreeën 13:17: Gehoorzaam de ambtsdragers 11-11-2019 10:30 GEHOORZAAM DE AMBTSDRAGERS ORDE VAN DIENST Votum Vrede/Zegengroet Psalm 29:1,5 Lezing van de wet Psalm 119:60,62 Gebed Schriftlezing: Hebreeën 13 Psalm 135:1,2,3,12. Hier vind je diverse preken en volledige diensten uit de Nederlands Gereformeerde Kerk te Rotterdam Overschie. Het gaat dan om geluidsbestanden in mp3-formaat. De pure preken zijn allemaal van dominee Mouissie (oftewel pastor Erik). Het copyright ligt bij hem. Als bij de samenvattingen van de preek ik staat, zal dan over het algemeen Erik bedoeld worden

Prekensite.nl - Preken - Overzich

Preek Hebreeën 6:18-20 - Schildwolde, 1 januari 2018 - nieuwjaarsdag - Kees van Dusseldorp Oudjaar: Jezus - onze hogepriester - geeft troost bij wat geweest is. Heb.4:14-16 Nieuwjaar: Jezus - onze hogepriester - geeft hoop bij wat komen gaat. Heb.6:18-20 Liturgie: votum en groet Gz.106 gebe Preek over Hebreeën 13:2 - Schildwolde, 29 september 2019 - Kees van Dusseldorp - Kerkproeverij - Jaarthema: 'Gastvrijheid moet je doen' - doop Liturgie: votum en groet Gz.167 (GK06) Samen in de naam van Jezus [Wiekslag 4-8] Ps.119:7,28 doopformulier 3 NLB 348:1,2,3 vragen NLB 348:4,5 doop NLB 348:6,7 opdracht NLB 348:8,9 gebe Preken/meditaties. Prekenbundels zijn niet alleen geschikt voor het gebruik tijdens de leesdiensten, maar bieden ook stof voor persoonlijke overdenking Hebreeën 12. Het gaat over de trouwe zonen van God, niet over de bastaards en de ongelovigen, wat die ook mogen ervaren. En nu moeten we het verband vasthouden tussen dit hoofdstuk en het vorige, Hebreeën 11. Dat bekende elfde hoofdstuk bevat geen galerij van geloofshelden, die altijd maar even vast en sterk in hun geloof stonden Warning: continue targeting switch is equivalent to break. Did you mean to use continue 2? in /customers/c/6/c/cama-amstelveen.nl/httpd.www/wp-content/plugins.

Johan van der Kamp - Is er meer dan (N)iets?Jaco van &#39;t Sant Archieven - Christengemeente ZeewoldeHartelijk welkom op de officiële website van de HelperkerkDs
 • Dakkoffer huren oost vlaanderen.
 • Dr Quinn tv serie.
 • Crispi jacht.
 • Autoverzekering offerte.
 • Nefit TrendLine AquaPower Plus II HRC30 CW6 Installatiehandleiding.
 • Chorus Music.
 • Gedicht vriendschap kind.
 • Rituals Fleurs de L Himalaya 60ml.
 • Amoclane 500/125.
 • Carbon stof.
 • Herinneringsartikelen.
 • Atkins Koekjes Kruidvat.
 • Dogmatisch denken voorbeelden.
 • Windows 10 gebruikers map hernoemen.
 • Achterwand infarct.
 • CASA bakkersrek.
 • Gordijnen slaapkamer kant en klaar.
 • Wat is drugs.
 • Serge gainsbourg je t'aime moi non plus.
 • Lease auto vergelijken AutoWeek.
 • Hoog wonen ongezond.
 • Hamster verlamd.
 • Pokemon Sun and Moon Ultra legends episode 28 english dub.
 • Gratis parkeren Brussel Atomium.
 • Somers bloemen.
 • Gans bereiden.
 • Echt Waar quiz.
 • Huisbaas brandveiligheid.
 • IJs Maurik.
 • Levensverwachting Scottish Fold.
 • Uit eten Amsterdam corona.
 • Stuffed turkey recipe.
 • IP webcam iOS.
 • Oudste krant van Nederland.
 • Kwalificatiedossier loopbaan en burgerschap.
 • Fashion Poster.
 • Welke tandheelkundige zorg valt onder de basisverzekering vanaf 18 jaar.
 • Uit eten Amsterdam corona.
 • Scrapy common practices.
 • Ajax news.
 • Fotocollage kaart maken.