Home

EEG afkorting

QUIZ: 11 economische afkortingen waarvan iedereen de

EEG. EEG is de afkorting van elektro-encefalogram. Een EEG is een onderzoek waarbij hersenactiviteit elektrisch wordt gemeten. Het is geen behandelmethode. Elektroden op het hoofd registreren elektrische activiteit (hersengolven) in de hersenen met een frequentie tot 80 Hertz (Hz) EEG Elektro-encefalografie is een onderzoek waarbij de hersenactiviteit geregistreerd wordt. Het onderzoek, dat volledig pijn- en gevaarloos is, maakt het mogelijk om de aard en de plaats van eventuele afwijkingen vast te stellen. Er zijn verschillende redenen om een EEG te maken, maar onderzoek naar epilepsie is de belangrijkste Europese Economische Gemeenschap. Geen onderdeel van een categorie. Mogelijk is op Wikipedia meer informatie over eeg beschikbaar

EEG - Hersenstichtin

 1. Wat betekent de afkorting EEG? Nu weet u wat de afkorting EEG betekent. Wij hopen dat u wat aan de informatie op deze website hebt gehad. Indien u in de toekomst nog een keer op zoek bent naar de betekenis van een afkorting, dan zien we u graag terug hier op Afkortingwoordenboek.nl
 2. Elektro-encefalografie (EEG) EEG is een afkorting voor elektro-encefalografen, een manier om elektrische potentiaalverschillen in de hersenen te regi Maagabces (abces in de maag): symptomen en behandeling Een maagwandabces, of kortweg 'maagabces', duidt op een abces in de maagwand
 3. EEG is de afkorting van elektro-encefalografie. EEG is een soort hersenscan, waarbij je de elektrische activiteit van de hersenen meet. Je hersenen geven namelijk elektrische pulsjes af aan je zenuwen, die deze pulsjes naar de spieren in je lichaam vervoeren. Door deze pulsjes regelen je hersenen welke spieren moeten bewegen. Bij een EEG-onderzoek worden deze elektrische pulsjes gemeten
 4. EEG van 1957 tot 1993 De Europese Economische Gemeenschap (EEG) werd opgericht op 1 januari 1958, toen het Verdrag van Rome in werking trad. Dit verdrag was op 25 maart 1957 getekend door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Groot Hertogdom Luxemburg en Nederland. De EEG stond aan de basis van de huidige Europese Unie
 5. De afkorting EEG staat voor Elektro Encefalo Grafie. Een EEG-scan is een soort hersenscan. Een hersenscan is een methode waarmee we de activiteit in de hersenen meten. Om een EEG-scan te maken plaatsen we een aantal electroden op het hoofd van de proefpersoon
 6. EEG. Bij het vermoeden van epilepsie wordt vaak een EEG (elektro-encefalogram) gemaakt. Via elektroden op het hoofd wordt de hersenactiviteit in beeld gebracht. Tijdens een epileptische aanval treden in de hersenen namelijk ontladingen op, die meestal als pieken of piekgolven op het EEG te zien zijn. Er zijn verschillende soorten EEG's
 7. In 2012 is de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) vastgesteld. De richtlijn vermeldt de Europese doelstelling van een 20% lager Europees energieverbruik in 2020

EEG - 17 definities - Encycl

Wat betekent de afkorting 'eeg'? Afkortingen

Afkorting van 'elektro-encefalogram' (uitspraak: ee-ee-GEE). Veel mensen schrijven dit letterwoord nog met hoofdletters ('EEG'), maar volgens de laatste spellingregels moet het woord met kleine letters. Het duurt nog vele jaren voordat dokters die vroeger andere spellingregels hebben geleerd, aan deze nieuwe spelling gewend zullen zijn eeg o (initiaalwoord), (elektrotechniek) elektro-encefalogram; Synoniemen. elektro-encefalogram; Meer informatie. Zie Wikipedia voor meer informatie. Gangbaarheid. Het woord eeg staat in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie

Wat betekent de afkorting EEG? Afkortingwoordenboek

 1. Op 25 maart 1957 werd in Rome het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) getekend door België, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. Deze landen hadden eerder de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) opgericht
 2. Engels: ·(afkorting), (initiaalwoord) bijvoorbeeld··(afkorting), (initiaalwoord) exempli gratiā (bijvoorbeeld
 3. De afkorting EEG heeft slechts 1 betekenis. De betekenis van de afkorting EEG is Europese Economische Gemeenscha

Betekenis afkorting eeg. EEG Elektro-encefalografie Europese Economische Gemeenschap Electro-encefalogram (medische term) Afkortingen zoeken. De belangrijkste vuistregels voor de spelling van afkortingen zijn: - schrijf afkortingen met kleine letters (cao, hbo, ggz), behalve als het om namen gaat (ANWB, VVD) Is een eega een man of een vrouw? Een eega kan zowel een man als een vrouw zijn; het woord betekent dus 'echtgenoot' én 'echtgenote'. Het is dus niet juist om eega alleen voor een vrouw te gebruiken en ega voor een man. De spelling ega is niet juist

Elektro-encefalografie (EEG): Onderzoek van

 1. EEG kan een afkorting zijn van: Op deze pagina staat een uitleg van de verschillende betekenissen van EEG en verwijzingen daarnaartoe. Bent u hier via een pagina in Wikipedia terechtgekomen? Pas da [..
 2. EMG is de afkorting van elektromyografie. Bij een EMG wordt de elektrische activiteit van je spieren gemeten. Daarnaast kan ook de activiteit van de zenuw die de spier aanstuurt worden gemeten. Als een spier samentrekt, geeft de spier een elektrisch signaal af
 3. De EER is tot stand gekomen na een akkoord tussen de Europese Unie en de Europese Vrijhandels Associatie (zonder Zwitserland). Doel van de EVA is bevordering van de vrije handel tussen lidstaten. Tot de EVA behoren Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.
 4. 1. wordt de term Europese Economische Gemeenschap vervangen door Europese Gemeenschap en de afkorting EEG door EG; 1) Les termes «Communauté économique européenne» sont remplacés par les termes «Communauté européenne», et le sigle «CEE» est remplacé par le sigle « CE »
 5. Grootste financieel-economische lexicon in NL-taalgebied. Termenlijst met 20373 begrippen over economie, geld, geldzaken, financiële markten, beurs en beleggen
 6. EEG (Afkorting); Elektroenzephalographie; Elektroenzephalogramm: EEG: Elektroencephalograph; Elektroenzephalograph: Bron: Download IATE, European Union, 2017. Voorbeeldzinnen met `EEG` Voorbeeldzinnen laden.... Download de Android App Download de IOS App. Ook in de database EEG of sleep EEG surcharge Zojuist vertaald EN>DE: EEG EN>DE.

EEG-onderzoek - Onderzoek - Ziekenhuis

Europese Economische Gemeenschap - Wikipedi

Het EEG-onderzoek EEG is een afkorting voor 'Electro Encephalo Gram'. Bij dit onderzoek wordt de elektrische activiteit van de hersenen geregistreerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant Klinische Neurofysiologie. Om een goed resultaat te krijgen adviseren wij u om uw haar van tevoren te wassen, en geen gel of haarlak te gebruiken vóór 1 november 1993: de afkortingen EEG, EGKS en Euratom, vanaf 1 november 1993 (datum van inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht): EEG wordt EG. De afkortingen JBZ (voor justitie en binnenlandse zaken), GBVB (voor gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid) en LSO (voor tussen lidstaten ondertekende overeenkomsten) worden toegevoegd EEG is de afkorting van elektro-encefalogram. Een EEG is een onderzoek waarbij hersenactiviteit elektrisch wordt gemeten. Het is geen behandelmethode. Elektroden op het hoofd registreren elektrische activiteit (hersengolven) in de hersenen. EMG is de afkorting van elektromyografie EEG is een afkorting van een moeilijk woord: Electro EncephaloGram. Het is een onderzoek naar de manier waarop je hersenen werken. Er is geen betere computer in de hele wereld dan je hersenen. De hele dag zenden je hersenen kleine, elektrische stroompjes uit

Eg [landbouw] - Een eg is een land- en tuinbouwwerktuig waarmee grond zaaiklaar wordt gemaakt. ==Handeg== Een handeg wordt nog op beperkte schaal gebruikt in de tuinbouw. Het is een raamwerk van hout, waarin op regelmatige afstanden ijzeren pennen van 7 cm lengte zitten. De eg wordt voortgetrokken met een touw EEG is de afkorting van elektro-encefalografie. EEG is een soort hersenscan, waarbij je de elektrische activiteit van de hersenen meet. Je hersenen geven namelijk elektrische pulsjes af aan je zenuwen, die deze pulsjes naar de spieren in je lichaam vervoeren. Door deze pulsjes regelen je hersenen welke spieren moeten bewegen EEG staat voor Elektro-EncefaloGram. MRI is een afkorting voor Magnetic Resonance Imaging. Bij dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van magnetische golven. Een MRI-scan is een soort driedimensionale (3D) foto van hoe je hoofd er precies van binnen uitziet

Wat is een slaap EEG? EEG is de afkorting van elektro-encefalogram. Een slaap-EEG is een onderzoek waarbij we hersenactiviteit meten in waak-, doezel- en slaaptoestand. Contact Polikliniek Neurologie Bereikbaar van 8.00-17.00 uur (024) 361 66 00 contact. open de extra opties. Verordening (EEG) nr. 2454/93 van de Commissie van 2 juli 1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling van het Communautair Douanewetboek (Pb. nr. L 253 van 11.10.1993). U. UIRR. Union Internationale Rail Route Driven by building technology. EEG GROUP is een goed gestructureerde technologiegroep om de uitdagingen van morgen aan te gaan. Door onze omvang en lokale aanwezigheid, garanderen we geïntegreerde oplossingen voor de meest complexe en vooruitstrevende technieken die aansluiten bij de doelstelling van onze klanten op lange termijn EMG is de afkorting van elektromyografie. Bij een EMG wordt de elektrische activiteit van je spieren gemeten. Daarnaast kan ook de activiteit van de zenuw die de spier aanstuurt worden gemeten. Als een spier samentrekt, geeft de spier een elektrisch signaal af. Deze signalen kunnen gemeten worden met elektrodes EEG. EEG is de afkorting van Electro EncephaloGram. Het is een onderzoek naar de manier waarop je hersenen werken. EHBO. EHBO staat voor Eerste Hulp Bij Ongelukken. In een EHBO-cursus leer je wat je moet doen bij grote en kleine ongelukken of als iemand plotseling heel erg ziek wordt

Het protocol

Afkortingen als enz., n.a.v. en m.b.t. mag je nooit gebruiken in academische teksten. Deze afkortingen moet je altijd uitschrijven. Algemeen bekende afkortingen van namen kun je wel gebruiken. Als je een afkorting gebruikt die niet algemeen bekend is, schrijf je hem de eerste keer voluit met daarachter de afkorting tussen haakjes Momenteel zijn 27 landen lid van de Europese Unie.De meest recente uitbreiding van de Unie vond plaats op 1 juli 2013, met de toetreding van Kroatië. Er wordt verder over uitbreiding gesproken met verschillende landen in Oost-Europa. De onderhandelingen met Turkije staan onder druk als gevolg van toenemende politieke geschillen tussen dat land en de EU

BrainQ® EEG-onderzoek. EEG is de afkorting van elektro-encefalogram. Een EEG is een onderzoek waarbij hersenactiviteit elektrisch wordt gemeten. Het is geen behandelmethode. Elektroden op het hoofd registreren elektrische activiteit (hersengolven) in de hersenen met een frequentie tot 80 Hertz (Hz) EEG is een afkorting van elektro-encefalogram. Een EEG is een onderzoek waarbij hersenactiviteit elektrisch wordt gemeten. Het is geen behandelmethode, het is een meting. Elektroden op het hoofd registreren elektrische activiteit (hersengolven) in de hersenen met een frequentie tot 80 Hertz (Hz)

Mijnwoordenboek.nl is een onafhankelijk privé-initiatief, gestart in 2004. Behalve voor het vertalen van woorden, kun je bij ons ook terecht voor synoniemen, puzzelwoorden, rijmwoorden, werkwoordvervoegingen en dialecten Overwegende dat de afkorting EEG voorkomt in sommige bepalingen van de Richtlijnen 66/400/EEG (4), 66/401/EEG (5), 66/402/EEG (6), 66/403/EEG (7), 69/208/EEG (8) en 70/458/EEG (9) betreffende het in de handel brengen van respectievelijk bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, pootaardappelen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en groentezaad, en met name in. Overwegende dat de afkorting EEG voorkomt in sommige bepalingen van de Richtlijnen 66/400/EEG (1), 66/401/EEG (2), 66/402/EEG (3), 66/403/EEG (4), 69/208/EEG (5) en 70/458/EEG (6) van de Raad betreffende het in de handel brengen van respectievelijk bietenzaad, zaaizaad van groenvoedergewassen, zaaigranen, pootaardappelen, zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen en groentezaad, en. Overwegende dat in een aantal bepalingen van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (4) de afkorting EEG wordt gebruikt

Video: EEG hersenscan - een simpele uitleg - Neurowik

eeg n. (initiaalwoord), (afkorting) (elektrotechniek) elektro-encefalogram. EEG n. (initiaalwoord), (afkorting) Europese Economische Gemeenschap de voorganger van de Europese Unie. — Nederlandse woorden, definiëren in het Engels — EEG n. Initialism of elektro-encefalogram. EEG prop.n. Initialism of Europese Economische Gemeenschap Het EEG-signaal dat bij de hersenmeting gemeten wordt, geeft een indruk van hoe snel de hersenen werken. Door berekeningen uit te voeren over dit EEG-signaal kun je het signaal onderverdelen in verschillende soorten hersengolven. Zo zijn er langzame hersengolven zoals de delta-, theta- en alpha-golven, maar ook snelle golven zoals de bèta-golven Lees welke landen onder de Europese Unie (EU) vallen. De Europese Unie bestaat uit 27 landen (lidstaten)

Vertalingen in context van de afkorting EG in Nederlands-Frans van Reverso Context: Op elk vlak - vooral ook op economisch en monetair gebied - staat de afkorting EG gelijk met kwaliteitsvermindering, onvermogen, twijfel en verlamming VERORDENING (EG) N r. 767/2009 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. van 13 juli 2009. betreffende het in de handel brengen en het gebruik van diervoeders, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1831/2003 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 79/373/EEG van de Raad, Richtlijn 80/511/EEG van de Commissie, Richtlijnen 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG. Bekijk de resultaten voor de afkorting wzh op Ensie. De belangrijkste vuistregels voor de spelling van afkortingen zijn: - schrijf afkortingen met kleine letters (cao, hbo, ggz), behalve als het om namen gaat (ANWB, VVD) Er zijn nieuwe Europese regels voor medische hulpmiddelen (MDR) en in-vitro diagnostica (IVDR). Doel van de nieuwe regels is de patiëntveiligheid te vergroten en ervoor zorgen dat innovatieve medische hulpmiddelen beschikbaar blijven voor de patiënt. Dit brengt grote veranderingen met zich mee. Vanwege de internationale crisis rond COVID-19 gaat deze nieuwe wetgeving nu een jaar later in, op. EEG is een afkorting van een moeilijk woord: Electro EncephaloGram. Het is een onderzoek naar de manier waarop je hersenen werken. Weet jij wat de beste computer in de hele wereld is? Dat zijn je hersenen! Er zijn erg veel hersencellen die ervoor zorgen dat je kunt denken, voelen, bewegen en dingen kunt onthouden

EEG - Over epilepsie - Epilepsiefond

EEG Group investeert in samenwerking met het Europees Sociaal Fonds in de toekomst van zijn werknemers! De EEG Group haalde met het project 'Duurzaam loopbaanbeleid als power voor de EEG Group' via het ESF een subsidie van 80 000 euro binnen Dat is EUR.. De valutacode EUR is een internationaal vastgestelde code voor de euro.Die codes zijn vastgelegd in de norm ISO 4217 van de International Organization for Standardization (ISO) en worden vooral gebruikt in het internationale betalingsverkeer, in gespecialiseerde teksten of als om technische redenen het euroteken niet gebruikt kan worden. . In andere gevallen gebruiken we niet EUR.

Afkorting EOCKL | Betekenis EOCKL Afkorting EOCKL | Betekenis EOCKL Afkorting EELS | Betekenis EELS Afkorting EELS | Betekenis EELS Afkorting ETSI | Betekenis ETS EEG (afkorting) Europese Economische Gemeenschap: Europees Parlement: Groep mensen die gekozen zijn door de Europese burgers om het bestuur van de Europese Unie te controleren: EU (afkorting) Europese Unie: Marshallplan: Plan van de Amerikaanse minister van Buitenlandse De betekenis van afkorting EU vind je op deze pagina. Er werd 1 betekenis van EU gevonden in de woordenlijst. Andere afkortingen, definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Het doel van een EEG (de afkorting betekent Elektro-EncephaloGrafie) is het meten van de elektrische activiteit van de hersenen. Hiermee wordt informatie verkregen over het functioneren van de hersenen. Dit onderzoek is bedoeld voor mensen die ziekten of klachten hebben die iets te maken (kunnen) hebben met het functioneren van de hersenen Je zegt 'ee ee gee'. Dit is de afkorting van: Elektro = electrische activiteit; Encephalo = hersenen; Grafie = het opschrijven van gegevens Een EEG is een onderzoek van je hersenen.Je hersenen sturen de hele tijd berichten naar de rest van je lichaam

Europese Energie-Efficiency Richtlijn - EED RVO

 1. Niet iedereen weet waar ze voor staan, maar bijna iedereen heeft ze wel eens gehoord: de afkortingen 'fMRI' en 'EEG'. Waarschijnlijk de twee belangrijkste methoden om in het menselijk brein te turen
 2. gsmiddelen moeten voldoen om een CE-markering te mogen aanbrengen
 3. EEG: Europese Economische Gemeenschap EEG Verb.V. Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst EEG-Verdrag: Verdrag tot oprichting van de EEG, Trb 1957,91 EER: Europese Economische Ruimte EESV: Europees Economisch Samenwerkingsverband EEV: EEG-Verbintenissenverdrag EEX: EEG-Executieverdrag EEX San S
 4. Afkorting Term Alternatief Alternatieve term / Synoniem A. assessment (SOAP-format) E. evaluatie (SOEP-schema) a., aa. arteria, arteriae ('arterië(n), slagader(s)') AA/ algemene (niet oogheelk.) anamnese Alg. algemene (niet-oogheelk.) anamnese A/ anamnese Sx, S/, Hx symptoms, subjective findings, history A/V artery to vein ratio A/V breedteverhouding arteriën/vene
4

Wat betekent EEG? -EEG definities Afkorting Finde

2 en 3 letter landen afkortingen van elk land in de wereld. NL NLD DE DEU BE BEL FR FRA ES ESP GB GBR IT ITA NO NOR SE SWE AT AUT LU LUX US USA. De EED Energie-audit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van een onderneming.Vanaf 1 juli 2019 dient u uw energie-auditverslag digitaal in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U doet dit binnen 4 jaar na indiening van uw vorige energie-auditverslag, maar uiterlijk op 31 december 202

De afkortingen i.e. en e.g. in het Engels gebruiken: 12 ..

NOx is de afkorting voor stikstofoxide of stikstofdioxide. Dit komt vrij wanneer het overschot aan zuurstof in een dieselmotor verbrand wordt. De uitstoot van NOx is slecht voor het milieu. Middels beelden leggen wij u uit hoe de EGR Klep werkt en veruild kan raken Een EEG-onderzoek kan een hulpmiddel zijn om de diagnose epilepsie te stellen. Afkorting voor elektro-encefalogram; een onderzoek waarmee de elektrische stroompjes die door de hersenen lopen via op de schedel geplakte elektroden opgevangen kunnen worden en op een strook papier kunnen worden vastgelegd In overleg met uw behandelend specialist maakt u een afspraak voor een EEG-onderzoek. EEG is de afkorting van elektro-encefalografie. Het onderzoek vindt plaats op de afdeling Klinische Neurofysiologie (KNF). Voorbereiding. Bij een EEG-onderzoek meten we de elektrische activiteit van uw hersenen. Wast u de avond voor het onderzoek uw haar.

Afkortingen EU-lidstaten - Zorg en Gezondhei

De afkorting EEG staat voor Electro Encephalo Gram. Ons brein produceert minuscule elektrische stroompjes die te beschouwen zijn als trillinkjes. Frequentieis daarbij een belangrijke term. Frequentie zegt iets over de hoeveelheid trillinkjes per seconde Het EEG-onderzoek EEG is een afkorting voor 'Electro Encephalo Gram'. Bij dit onderzoek wordt de elektrische activiteit van de hersenen geregistreerd. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een laborant Klinische Neurofysiologie. Om een goed resultaat te krijgen adviseren wij u om uw haar van tevoren te wassen, en geen gel of haarlak te gebruiken Een elektro-encefalogram (EEG) ET is de medische afkorting voor: embryo transfer. Het is een procedure die wordt gebruikt bij kunstmatige voortplantingsmethoden, waarbij het embryo via de vagina en de baarmoedermond in de baarmoeder zelf wordt gebracht Hier volgt een lijst van in het Nederlandse taalgebruik voorkomende afkortingen. 'In het Nederlands taalgebruik' hoeft niet te betekenen dat de afkorting naar een Nederlandstalig begrip verwijst. Daarom zijn ook afkortingen als 'SOS' en 's.v.p.' opgenomen

Elektro-encefalografie (EEG) Wetenschap: Onderzoe

Douane Nederland zakelijk. Overzicht EU-landen. (4 verschillende gebieden en de uitzonderingsgebieden binnen de EU 7.3.1 Epidemiologie, EEG 31 7.3.2 Uitgangspunten 31 8. Begeleiding 32 8.1 Uitgangspunten 32 8.2 Leefregels, risico's en beperkingen 32 8.3 Tijdens de behandeling 33 8.4 Staken van de behandeling 34 Inhoud 16310 NEF 31-08-2006 15:09 Pagina Video-EEG monitoring Video-EEG monitoring geldt als het diagnostisch in-strument bij uitstek, om het onderscheid tussen PNEA en epilepsie te maken. Personen met een ver - moeden van PNEA worden dan in een gespeciali-seerd epilepsiecentrum opgenomen. Een nadeel van dit onderzoek is dat het een beperkte beschikbaar

De kortste weg van A.B.C.-straat naar Z.H.B.-hoven - over straatnamen met afkortingen juli 21, 2016 Op Twitter kwam de vraag voorbij hoeveel straatnamen er eigenlijk in Nederland zijn die naar een afkorting genoemd zijn Omschrijving E-nummers zijn toevoegingen, ook wel additieven genoemd. E-nummers hebben geen voedingswaarde. Ze worden toegevoegd aan producten om een eigenschap te verbeteren, bijvoorbeeld de kleur, smaak of houdbaarheid Certificaten voor eieren en eiproducten voor export buiten de Europese Unie worden verstrekt door de NVWA in Utrecht. Voordat er een certificaat wordt afgegeven door de NVWA is er een voorcertifcaat benodigd, deze worden afgegeven door de COKZ in Leusden, Voordat de voorcertificaten afgegeven kunnen worden, moet het volgende o.a. geregeld worden, deze stappen worden beschreven op de website. Een variant op de MRI-scan is de fMRI, of functionele MRI. Met functionele MRI kan de plaats van hersenactiviteit bepaald worden. Er wordt een 3D-afbeelding van de hersenen gemaakt, waarbij te zien is waar en wanneer in de hersenen hersenactiviteit plaatsvindt De Engelse afkorting is PVS; 'Persistent Vegetative State'. Voorheen werden de termen 'coma vigil' en 'apallisch coma' gehanteerd. De persoon kan langzaam en geleidelijk bijkomen. Hersendelen worden langzaam aan 'weer opgestart'. De ogen worden geopend, maar de reacties op de omgeving zijn uiterst reflexmatig

Wat is de betekenis van eeg - Ensi

eeg - WikiWoordenboek - Wiktionar

 1. Een eeg is een onderzoek van de hersenen. Onze hersenen zenden de hele tijd berichtjes uit. Dat noemen we signalen. We kunnen deze signalen vanaf de buitenkant meten, dus gewoon door de schedel en de haren heen. Eeg is een afkorting van: Electro = electrische activiteit. Encephalo= hersenen. Grafie = het opschrijven van gegevens
 2. Let op: sommige afkortingen worden alleen binnen GGZ Rivierduinen gebruikt. (Heb je een afkorting die niet in deze lijst staat? Stuur een mail naar centraleclientenraad@rivierduinen.nl ) 3MDR - Multi-modular Motion-assisted Memory Desensitization and Reconsolidation 3RO - Samenwerkende Reclasseringsorganisaties (RN, SVG en Leger des Heils)
 3. gscertificaat voor geneesmiddelen van 18 juni 1992 (Pb. EG d.d. 2 juli 1992 L 182/1; in werking getreden per 2 januari 1993) Verordening Aanvullend Bescher

Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie

De TU/e werkt aan een EEG-chip die bij epilepsie- en Parkinsonpatiënten 24/7 en buiten het ziekenhuis de hersenactiviteit kan registeren Bekijk hier alle Medische termen en afkortingen P&A is de medische afkorting voor: percussie en auscultatie.P.C is de medische afkorting van Algemeen EEG-IJkbesluit. Eerstverantwoordelijke Economische Zaken: Afkorting: Geen: Niet officiële tite

Home - Dierenpark Zie Zoo
 • Minuscule vliegjes buiten.
 • Gedroogde salie gebruiken.
 • Vroege Vogels gemist Radio.
 • Tesla Model S 2018 Lease.
 • Fred Figglehorn.
 • Geuzencollege West bovenbouw.
 • Tirol nieuws.
 • NIVEA gezichtsverzorging.
 • Sudo killall VDCAssistant.
 • Eetcafé d n Ingel Valkenburg.
 • Opgezette insecten.
 • Jaguar XJ (X350).
 • Winkeldiefstal Mediamarkt.
 • Labrador herplaatser.
 • Vroege Vogels gemist Radio.
 • Jack Russel zakt door achterpoten.
 • Gwen Poort.
 • Pandemic spellen.
 • Mons royale blue tomato.
 • Warm stromend gevoel in been.
 • Militaire dienstplicht.
 • Schotse hooglanders gevaarlijk.
 • PlayStation trophy banner.
 • Stofeigenschappen maagzuur.
 • Shaun the Sheep game.
 • Tanden bleken Westland.
 • Arctic Fox Wrath.
 • Change perspective photoshop 3d.
 • Somers bloemen.
 • Huis te koop aan het water Zeeland.
 • Tesla Model S 2018 Lease.
 • Russische dwerghamster fokker Gelderland.
 • Tunica serosa.
 • Opgezette insecten.
 • Boomerang maken Facebook.
 • Slaapziekte behandeling.
 • Restaurant Bijenkorf Rotterdam.
 • Angina pectoris stress.
 • Dyson V7 Motorhead review.
 • Geluksolifantjes Sri Lanka.
 • Surolan online.